ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Ημαθίας

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
Μητροπόλεως 44
591 00, Βέροια
ΤΗΛΕΦΩΝΑ
Κέντρο 23310-25000
Γραφείο Νομάρχη 23310-22310
ΦΑΞ
Γραφείο Νομάρχη 23310-72294
E-MAIL
Πληροφορίες info@imathia.gr
Γραφείο Νομάρχη granom@imathia.gr
Γραφείο τύπου gratyp@imathia.gr

Κέντρο Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ) Νομαρχίας

Διεύθυνση Εληάς 14
591 00, Βέροια
Τηλέφωνα 23310-77970
23310-77980
ΦΑΞ 23310-77977
23310-75880
E-mail n.imathias@kep.gov.gr