Η οικονομία του Νομού

Ο Νομός Ημαθίας αποτελείται χαρακτηριστικά από δύο ζώνες με διαφορετικό οικονομικό χαρακτήρα, παραγωγικές δομές και ρυθμούς ανάπτυξης: την ορεινή και πεδινή ζώνη.

Η ποικιλία των γεωφυσικών, εδαφοκλιματικών συνθηκών στις περιοχές αυτές, αλλά και των υποδομών που μέχρι σήμερα αναπτύχθηκαν προσδιορίζει μια πολύμορφη και ενίοτε ασύμμετρη τοπική οικονομική ανάπτυξη, που στην σημερινή της μορφή έχει ακολουθήσει τους κανόνες της αγοράς και έχει σε μεγάλο βαθμό αγνοήσει τις τοπικές παραδοσιακές συνήθειες.

Γενικά ο Νομός, χαρακτηρίζεται από την ευρεία συμμετοχή της αγροτικής οικονομίας, στο σύνολο της οικονομίας του νομού, με ένα μεγάλο μέρος των λοιπών δραστηριοτήτων του, να έχουν έδρα τους, είτε τον αγροτικό χώρο, είτε οι εισροές του να προέρχονται άμεσα ή έμμεσα από αυτόν.

Η ανάπτυξη και ευρωστία της αγροτικής οικονομίας μέχρι σήμερα οφειλόταν κυρίως στο ροδάκινο, που συνέβαλλε στο να καταστεί ο νομός, ένα από τα μεγαλύτερα, διεθνή εξαγωγικά κέντρα γεωργικών προϊόντων. Έτσι, οι δραστηριότητες εκτείνονται από το επίπεδο του πρωτογενή τομέα στον δευτερογενή, με την μεταποίηση αγροτικών προϊόντων και τις πάσης φύσης υπηρεσίες.

fabrics.jpgΗ βιομηχανική και εμπορική δραστηριότητα στο νομό, σήμερα είναι χαμηλή και πενιχρή, εξ αιτίας της βαθιάς κρίσης που διέρχεται ο κλάδος της κλωστοϋφαντουργίας και των κονσερβοποιημένων φρούτων. Ωστόσο βέβαιο είναι, ότι και στο μέλλον θα έχουν βασική συμμετοχή στην οικονομία του νομού, μολονότι σήμερα αντιμετωπίζουν διάφορα διαρθρωτικά και κλαδικά προβλήματα.

Εκεί που διαφαίνονται μεγάλες προοπτικές ανάπτυξης, είναι ο κλάδος του τουρισμού.