Πρωτογενής Τομέας

 

Γεωργία
Κτηνοτροφία
Δάση
Αλιεία
Μεταλεία - Ορυχεία - Λατομεία