Αλιεία

Η θαλάσσια αλιεία στο Νομό, περιορίζεται στη περιοχή της Κοινότητας Κλειδίου, όπου υπάρχουν μυδοκαλλιέργειες με πασσάλους και Long line. Στην αλιεία των εσωτερικών υδάτων υπάρχει δραστηριοποίηση στα ποτάμια και στις τεχνητές λίμνες (π.χ Δασκίου), ενώ στο Νομό λειτουργούν 5 πεστροφοτροφεία και ένα κυπρινοτροφείο.