Δευτερογενής τομέας

Η βιομηχανική και εμπορική δραστηριότητα είναι ιδιαίτερα έντονη στο Ν. Ημαθίας. Αποτελεί μαζί με τη γεωργική παραγωγή, μια από τις σημαντικότερες πηγές εισοδήματος του τοπικού πληθυσμού.

Στο σύνολό τους οι επιχειρήσεις του Νομού θεωρούνται μικρομεσαίες. Χωρίζονται σε επιχειρήσεις γεωργικών προϊόντων, κτηνοτροφικές, μεταποιητικές, (κονσερβοποιεία, εκκοκκιστήρια, οινοποιεία, κλωστοϋφαντουργικές, επεξεργασίας μαρμάρου κλπ.), καθώς και ειδικές μονάδες-εργοστάσια Ε.Β.Ζ., ζωοτροφών - ΕΛΒΙΖ, γάλακτος-ΝΕΣΤΛΕ, αποθήκευσης, ξήρανσης δημητριακών).

Οι περισσότερες από τις βιομηχανικές - βιοτεχνικές μονάδες, είναι συγκεντρωμένες μέσα και έξω από τις πόλεις Βέροιας, Νάουσας και Αλεξάνδρειας, όπου και οι πόλοι έλξης κάθε οικονομικής δραστηριότητας του Νομού. Οι πιο σημαντικές υφαντικές βιομηχανικές μονάδες, βρίσκονται στην πόλη και την ευρύτερη περιοχή της Νάουσας. Μικρός αριθμός βιοτεχνιών υφαντουργίας βρίσκεται στη Βέροια, ενώ στην Αλεξάνδρεια ιδρύονται βασικά βιομηχανικές - βιοτεχνικές μονάδες εκκόκκισης βάμβακος, επεξεργασίας καπνού, κατασκευής τελικών προϊόντων από μέταλλο, επεξεργασίας ξύλου, μηχανουργεία κλπ.

Οι μεγάλες βιομηχανικές μονάδες διατροφής εγκαθίστανται στο τρίγωνο Αλεξάνδρειας - Βέροιας - Νάουσας κοντά στις πρώτες ύλες.

Οι κλωστοϋφαντουργικές μονάδες, ανεπτυγμένες από παλιά στην ευρύτερη περιοχή της Νάουσας, διέρχονται σήμερα από έντονη οικονομική κρίση, που οδήγησε στην υπολειτουργία πολλών μονάδων και μάλιστα στην οριστική παύση δυο αρκετά αξιόλογων μονάδων με αποτέλεσμα, η περιοχή της Νάουσας να παρουσιάζει υψηλό ποσοστό ανεργίας, που αναδεικνύεται σε μείζων κοινωνικό πρόβλημα.

Παρόλα αυτά, οι βιομηχανίες στο νομό - πέρα από τα προβλήματα χωροθέτησης, υποδομής και μεταλλαγών στον τεχνολογικό τομέα - αποτελούν το κέντρο της οικονομικής ζωής και κίνησης στην περιοχή και συμβάλλουν στην ανάπτυξή της.