Η κλωστοϋφαντουργία στο νομό Ημαθίας

Η κλωστοϋφαντουργία παραδοσιακά αποτελούσε έναν από τους βασικότερους κλάδους οικονομικής δραστηριότητας στον νομό Ημαθίας, καθώς μεγάλα τμήματά του, όπως η περιοχή της Νάουσας για παράδειγμα, επί δεκαετίες στηριζόταν σχεδόν αποκλειστικά στις επιχειρήσεις του κλάδου.

Το συγκρότημα «Λόγγου - Κύρτση - Τουρπάλη»Ειδικά στην Νάουσα, η χειροτεχνία κι η βιοτεχνία παρουσιάζεται πριν ακόμη από την επανάσταση και την καταστροφή της πόλης το 1822. Ωστόσο για την πρώτη μεγάλη βιομηχανία επεξεργασίας βαμβακιού μπορεί να γίνει λόγος το 1874-1875, οπότε και ιδρύεται το εργοστάσιο «Λόγγου - Κύρτση - Τουρπάλη», η πρώτη ίσως βιομηχανία με την σύγχρονη έννοια του όρου στην Μακεδονία και στα Βαλκάνια..

Ακολουθούν στα επόμενα χρόνια και μέχρι τις αρχές του 20ου αιώνα τέσσερις ακόμη βιομηχανικές μονάδες, οι οποίες με την ίδρυση τους προσφέρουν δυνατότητες εργασίας στο μεγαλύτερο τμήμα του πληθυσμού της περιοχής και ταυτόχρονα δίνουν το έναυσμα για την επέκταση του επιχειρηματικού πνεύματος των Ναουσαίων και σε γειτονικές περιοχές.

Από την δεκαετία του ’20 και μετά η κλωστοϋφαντουργία στην Νάουσα συνδέεται κυρίως με την οικογένεια Λαναρά, η οποία επεκτείνει την δραστηριότητα της και σε άλλες περιοχές της χώρας και ειδικότερα στην Αθήνα με ίδρυση νέων παραγωγικών μονάδων.

Ο δεύτερος Παγκόσμιος πόλεμος παροδικά μόνο ανακόπτει την αναπτυξιακή πορεία του κλάδου στην περιοχή, καθώς μετά την λήξη του επανέρχεται ανανεωμένος με νέες μεθόδους και τεχνικές, καθώς και με νέα προϊόντα.

ΒΕΤΛΑΝΣ - ΝΑΟΥΣΑΩστόσο, τα τελευταία χρόνια παρουσιάσθηκε μια σημαντικότατη κάμψη η οποία συνοδεύθηκε από το κλείσιμο μιας σειράς επιχειρήσεων, με γνωστότερο παράδειγμα την ΒΕΤΛΑΝΣ ΝΑΟΥΣΑ, κάμψη που οδήγησε στην εκτίναξη της ανεργίας στον νομό. Εξακολουθεί όμως η εξάρτηση της τοπικής οικονομίας από την κλωστοϋφαντουργία να είναι μεγάλη, φθάνοντας στο 47,33% σύμφωνα με δημοσιευμένα στοιχεία (Οδηγός Προγράμματος RETEX, Μάϊος 1998)

Παρόλα αυτά όμως δυνατότητες για αναστροφή του κλίματος υπήρχαν και εξακολουθούν να υπάρχουν, καθώς:

αποτελούν παράγοντες η σημαντικότητα των οποίων είναι και σήμερα μεγάλη. Η παρουσία μάλιστα και η αναπτυξιακή πορεία τοπικών επιχειρήσεων, όπως η ΒΑΡΒΑΡΕΣΣΟΣ ΝΗΜΑΤΟΥΡΓΙΑ ΝΑΟΥΣΗΣ ΑΕ, αποδεικνύουν την ύπαρξη δυνατοτήτων ανάπτυξης της κλωστοϋφαντουργίας στον νομό.

Ωστόσο, θα πρέπει να ξεπεραστούν μια σειρά προβλημάτων που περιορίζουν την ελκυστικότητα του νομού Ημαθίας ως τόπου ανάπτυξης δυναμικών εταιριών κλωστοϋφαντουργίας. Τα προβλήματα αυτά μπορούν να συνοψιστούν στα εξής: