Η κονσερβοποιία στο νομό Ημαθίας

Ενα από τα σημαντικότερα χαρακτηριστικά, είναι η συγκέντρωση του κλάδου της κονσερβοποιίας στην Κεντρική Μακεδονία, με επίκεντρο το δυτικό τμήμα του κάμπου της Θεσσαλονίκης (νομοί Ημαθίας και Πέλλας). Με δεδομένο μάλιστα ότι, ο νομός Ημαθίας αποτελεί ουσιαστικά την «καρδιά» αυτής της περιοχής, γίνεται εύκολα αντιληπτή η σημαντικότητά του για την τοπική οικονομία.

Εδώ και χρόνια λοιπόν, η μεταποίηση φρούτων και λαχανικών αποτελεί μια από τις κύριες πηγές εισοδήματος για τον νομό Ημαθίας, εκμεταλλευόμενη τα ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα της περιοχής. Ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα τα οποία μπορούν να συνοψισθούν στα εξής σημεία:

Ενδεικτικά αναφέρεται ότι για το βιομηχανικό ροδάκινο, που αποτελεί το μεγαλύτερο τμήμα των φρούτων που οδεύουν προς την μεταποίηση, καλλιεργούνται ετησίως περίπου 90.000 στρέμματα στον νομό Ημαθίας με παραγωγή που την τελευταία τριετία κυμάνθηκε από 80.000 τόνους το 1997 μέχρι 150.000 το 1996, ενώ για την βιομηχανική τομάτα καλλιεργούνται περισσότερα από 10.000 στρέμματα με ετήσια παραγωγή που προσεγγίζει τους 50.000 τόνους (58.200 τόνου το 1997 και 45.000 τόνοι το 1998).

Αποτέλεσμα όλων αυτών είναι, να αποτελεί η Ημαθία και σήμερα έναν ελκυστικό πιθανό τόπο εγκατάστασης για επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον χώρο της μεταποίησης φρούτων και να συγκεντρώνει το ενδιαφέρον, γεγονός που αποδεικνύεται και από τις πρόσφατες περιπτώσεις των εταιριών ΑΣΠΙΣ και ΑΡΓΕΙΑΚΗ που δημιούργησαν παραγωγικές εγκαταστάσεις στον νομό.

Στον νομό Ημαθίας λοιπόν, λειτουργούν και συνεισφέρουν στην οικονομία του νομού, μια σειρά επιφανών επιχειρήσεων του κλάδου, όπως η VENUS, η ΑΛΜΜΕ, η KON-VERI, το ΒΕΡΜΙΟΝ - ΝΑΟΥΣΑ, κ.α.

Στον πίνακα που ακολουθεί παρουσιάζεται η ετήσια παραγωγή των επιχειρήσεων του νομού Ημαθίας για τα έτη 1996 - 1998 (σε τόνους).

1996
Εταιρία Ροδάκινο Βερίκοκο Τοματοπολτός
ΒΕΡΜΙΟ ΝΑΟΥΣΑ 8.994 - -
ΑΛΜΜΕ 14.453 - -
Α.Σ. VENUS 15.153 - -
Α.Σ. ΣΤΑΥΡΟΥ 3.956 - -
KON – VERI 15.371 1.622 -
ALEXANDER 12.358 - -
ΚΟΒΕ 16.889 - 2.570
ΦΙΛΙΠΠΟΣ - 1.049 3.944
ΑΣΤΕΡΙΣ - - 9.869
ΖΑΝΑΕ - - 5.999
ΑΣ. ΜΕΛΙΚΗΣ (κατάψυξη) 230 - -
ΣΥΝΟΛΟ 87.174 2.671 22.382
1997
Εταιρία Ροδάκινο Βερίκοκο Τοματοπολτός
ΒΕΡΜΙΟ ΝΑΟΥΣΑ 3.540 - -
ΑΛΜΜΕ 13.233 - -
Α.Σ. VENUS 10.950 - -
Α.Σ. ΣΤΑΥΡΟΥ 678 - -
KON – VERI 8.667 1.310,5 -
ALEXANDER 5.631 - -
ΚΟΒΕ 8.058 - 1.450
ΦΙΛΙΠΠΟΣ - 1.896 3.291
ΑΣΤΕΡΙΣ - - 8.833
ΖΑΝΑΕ - - 4.405
ΑΣ. ΜΕΛΙΚΗΣ (κατάψυξη) 1.087 - -
ΣΥΝΟΛΟ 51.244 3.006,5 17.979
1998
Εταιρία Ροδάκινο Βερίκοκο Τοματοπολτός
ΒΕΡΜΙΟ ΝΑΟΥΣΑ 7.024 - -
ΑΛΜΜΕ 20.430 - -
Α.Σ. VENUS 20.343 - -
Ν. ΝΤΟΥΛΙΑΣ 312 - -
KON – VERI 10.191 992 -
ALEXANDER 8.401 - -
ΚΟΒΕ 9.176 - 2.600
ΦΙΛΙΠΠΟΣ - - 3.671
ΑΣΤΕΡΙΣ - - 10.743
ΖΑΝΑΕ - - 5.289
ΣΥΝΟΛΟ 74.877 992 11.560

ΠΗΓΗ: ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΓΕΩΡΓΙΑΣ ΗΜΑΘΙΑΣ

 

Οι εξαγωγές τώρα των τοπικών επιχειρήσεων, που αποτελούν και το μεγαλύτερο τμήμα της παραγωγής, στο ίδιο χρονικό διάστημα κυμάνθηκαν από 82.173.461 κιλά το 1996 μέχρι 75.699.343 κιλά το 1998.

Στον πίνακα που ακολουθεί παρουσιάζονται οι εξαχθείσες ποσότητες μεταποιημένων φρούτων των επιχειρήσεων του νομού Ημαθίας, με αναφορά σε ροδάκινα, βερίκοκα, αχλάδια, τοματοπολτό και φρουτοσαλάτα (σε καθ. κιλά).

ΕΞΑΧΘΕΙΣΕΣ ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ ΚΑΤΑ ΕΙΔΟΣ (ΣΕ ΚΙΛΑ)
ΕΤΟΣ Ροδάκινο Βερίκοκο Αχλάδι Τοματοπολτός Φρουτοσαλάτα ΣΥΝΟΛΟ
1996 62.546.215 1.737.411 550.303 15.598.421 1.243.936 82.173.461
1997 62.190.628 1.230.113 744.321 13.376.632 2.511.228 80.446.324
1998 53.757.208 1.644.205 1.193.230 14.753.094 4.009.194 75.699.343
ΠΗΓΗ: ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΓΕΩΡΓΙΑΣ ΗΜΑΘΙΑΣ

Κυριότερες χώρες προορισμού των εξαγωγών αυτών είναι για το ροδάκινο η Αγγλία, η Ιταλία, η Ιαπωνία, η Γερμανία και ο Καναδάς.

Για τον τοματοπολτό η Λιβύη, το Βέλγιο και η Αγγλία και για την φρουτοσαλάτα η Ιαπωνία, η Γερμανία και η Γαλλία.

Ειδικά για το ροδάκινο που αποτελεί το επίκεντρο της τοπικής βιομηχανίας μεταποίησης φρούτων, στον πίνακα που ακολουθεί καταγράφονται οι κυριότερες χώρες προορισμού των εξαγωγών των Ημαθιώτικων επιχειρήσεων για την τριετία 1996-1998 (σε κιλά), ενώ ακολουθεί η διαγραμματική απεικόνιση τους.

ΕΞΑΧΘΕΙΣΕΣ ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ ΚΑΤΑ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟ (ΣΕ ΚΙΛΑ)
ΧΩΡΑ 1996 1997 1998
Γερμανία 3.834.930 3.681.434 5.357.194
Αγγλία 11.219.642 11.590.404 13.179.179
Ιταλία 7.327.916 9.002.281 6.120.557
Ιαπωνία 6.614.802 6.845.813 6.107.696
Ολλανδία 2.291.770 4.159.145 2.052.799
Πολωνία 2.404.530 2.640.462 2.226.803
Καναδάς 2.684.513 4.904.364 2.967.866
Η.Π.Α. 1.049.418 1.849.158 1.462.960
Αυστρία 1.077.513 1.943.500 1.072.563
Βραζιλία 5.035.197 848.386 868.495
Φινλανδία 2.167.500 2.752.193 2.053.933
ΠΗΓΗ: ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΓΕΩΡΓΙΑΣ ΗΜΑΘΙΑΣ