Κτηνοτροφία

Η κτηνοτροφία του νομού είναι περιορισμένη διότι δεν είναι ανταγωνιστική των κλάδων φυτικής παραγωγής. Εκτός από την ύπαρξη περιορισμών και ποσοστώσεων, η άποψη που διατυπώνεται είναι ότι, η κτηνοτροφία δεν μπορεί να γίνει ανταγωνιστική των κλάδων της φυτικής παραγωγής αλλά θα διατηρηθεί, σε περιοχές με ιδιαίτερα χαρακτηριστικά που δεν ευνοούν την περαιτέρω ανάπτυξη των κλάδων φυτικής παραγωγής και κυρίως της δενδροκομίας

Η ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΑ ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΗΜΑΘΙΑΣ
  1994 1995 1996 1997
  Αριθμός
ζώων
τόνοι Αριθμός
ζώων
τόνοι Αριθμός
ζώων
τόνοι Αριθμός
ζώων
τόνοι
Ζώα που σφάγηκαν 536.000 14.308 536.000 14.333 589.500 14.048 583.700 14.191
Αμελχθέντα ζώα 99.200 29.270 100.200 29.500 108.300 30.845 109.700 30.645
Δέρματα   1.101   1.101   1.082   1.085
Έρια   97   97   98   98
ΠΗΓΗ: Διεύθυνση Γεωργίας Ν.Α Ημαθίας