Μεταλλεία - Ορυχεία - Λατομεία

Κατά καιρούς, τόσο κατά τους νεότερους, όσο και κατά τους αρχαίους χρόνους, υπήρξαν εκμεταλλεύσεις διαφόρων μεταλλευμάτων. Την μεταλλευτική δραστηριότητα των αρχαίων, μαρτυρούν οι αρχαίες μεταλλευτικές εργασίες και οι σκωριαίες εκταμιεύσεις, οι οποίες απαντώνται βορειοδυτικά της Βέροιας, στην περιοχή της κοινότητας Τριλόφου (τ. Ν. Κούλαινα). Σύμφωνα με όλες τις ενδείξεις, οι αρχαίοι εκμεταλλεύονταν τα χαλκούχα κοιτάσματα της περιοχής. Ακόμη, σύμφωνα με τη βιβλιογραφία, η κοιτασματολογική αναγνώριση στο νομό, εμφανίζει 7 είδη μεταλλευμάτων: μεταλλεύματα χρωμίου, νικελίου, λατεριτικών σιδηρονικελιούχων, σιδήρου, χαλκού - σιδηροπυρίτου - μαγνητοπυρίτου, αμιάντου και λιγνίτου, ενώ σήμερα στη περιοχή, δεν υπάρχουν ενεργά μεταλλεία.

Ο νομός Ημαθίας είναι ευνοημένος σε βιομηχανικά ορυκτά και πετρώματα καθώς και σε δομικές ορυκτές ύλες, όπως μάρμαρα, ασβεστόλιθοι, δολομίτες. Ιδιαίτερα όμως είναι ευνοημένος, από πλευράς μαρμαροφορίας. Το αποδεικνύει άλλωστε η ύπαρξη αργούντων και εν ενεργεία λατομείων λευκού και πράσινου μαρμάρου.

Τα λατομεία μαρμάρων που λειτουργούν, τροφοδοτούν όλες τις επιχειρήσεις επεξεργασίας και κοπής μαρμάρων της περιοχής, με άριστης ποιότητας, κυρίως πράσινου, λευκού και ημίλευκου μαρμάρου, καθώς και επιχειρήσεις άλλων περιοχών της χώρας, εξάγοντας παράλληλα σημαντικές ποσότητες.

Τα πράσινα μάρμαρα που συναντώνται, είναι τα μόνα που κυκλοφορούν και υπάρχουν στην Ελλάδα, με εξαίρεση αυτά της Τήνου. Ανταγωνίζονται τα πράσινα μάρμαρα της Ιταλίας και της Ινδίας, χωρίς όμως ο ανταγωνισμός να είναι ισχυρός.

Αδρανή υλικά (χαλίκια, άμμος) υπάρχουν σε διάφορες περιοχές και σε μεγάλες ποσότητες στην κοίτη του Αλιάκμονα. Η παραγωγή των λατομείων των αδρανών υλικών είναι επαρκής για τις ανάγκες του νομού και μάλιστα τροφοδοτούν όλες τις μονάδες παραγωγής έτοιμου σκυροδέματος, ενώ συναντά κανείς πουρόπετρες και σιδηρόπετρες γύρω από την περιοχή της Βέροιας και της Νάουσας.

Επίσης, υπάρχουν ικανοποιητικές ποσότητες αργιλοχωμάτων (TERRA ROSSA) που χρησιμοποιούνται στην παραγωγή οικοδομικών υλικών (λατομείο Κουμαριάς).