Η καλλιέργεια νωπών φρούτων στην Ημαθία

Η καλλιέργεια νωπών φρούτων, αποτελεί παραδοσιακά μία από τις κυρίαρχες οικονομικές δραστηριότητες στον νομό Ημαθίας. Κυρίαρχη παραγωγή είναι το ροδάκινο (επιτραπέζιο και βιομηχανικό) όπου μαζί με τον γειτονικό νομό Πέλλας αποτελούν την «καρδιά» της ελληνικής παραγωγής ροδακίνου.

Χαρακτηριστικό του νομού είναι η πληθώρα των καλλιεργήσιμων εκτάσεων - φθάνουν στο 43% της συνολικής επιφάνειάς του - η μη υπέρμετρη επιβάρυνση του εδάφους μέχρι σήμερα και η καλή ποιότητα των παραγόμενων προϊόντων.

Στον πίνακα και στο γράφημα που ακολουθούν καταγράφονται οι καλλιεργούμενες εκτάσεις στον νομό Ημαθίας την τελευταία τριετία για τις κυριότερες καλλιέργειες, όπου, όπως εύκολα γίνεται αντιληπτό, στα νωπά φρούτα κυριαρχεί το ροδάκινο (επιτραπέζιο, βιομηχανικό και νεκταρίνια).

Καλλιεργούμενες εκτάσεις (σε στρέμματα)
Είδος Καλλιέργειας 1996 1997 1998
Ροδάκινα βιομηχανικά 90.000 90.000 90.000
Ροδάκινα επιτραπέζια 60.000 60.000 60.000
Νεκταρίνια 28.000 28.000 28.000
Μήλα 22.300 21.800 21.660
Αχλάδια 8.100 8.100 8.200
Κεράσια 6.280 6.500 6.800
Ακτινίδια 5.150 5.150 5.250
Σπαράγγια 7.000 7.300 7.500
Κηπευτικά (δίχως κάλυψη) 8.352 9.130 -
ΠΗΓΗ: Διεύθυνση Γεωργίας Ημαθίας

 

mhla05.jpgΤα προϊόντα που παράγονται στον νομό Ημαθίας είναι αρκετά και απεικονίζουν τις μεγάλες δυνατότητες καλλιέργειας που αυτός διαθέτει. Ο πίνακας που ακολουθεί περιλαμβάνει την ετήσια παραγωγή των κυριότερων φρούτων στον νομό. Θα πρέπει να σημειωθεί ότι, δεν θα πρέπει να μας παραξενεύουν οι μεγάλες μεταπτώσεις από χρονιά σε χρονιά, καθώς, σε πολύ μεγάλο βαθμό οφείλονται στην επίδραση των καιρικών συνθηκών.

Παραγωγή (σε τόνους)
Είδος Καλλιέργειας 1996 1997 1998
Ροδάκινα βιομηχανικά 150.000 80.000 125.000
Ροδάκινα επιτραπέζια 110.000 37.000 55.000
Νεκταρίνια 60.000 18.000 30.000
Μήλα 80.000 80.000 70.000
Αχλάδια 18.000 9.000 15.000
Κεράσια 2.800 5.500 5.000
Ακτινίδια 12.000 3.800 7.000
Σπαράγγια 3.400 3.500 3.700
Κηπευτικά (δίχως κάλυψη) 16.589 15.710 -
ΠΗΓΗ: Διεύθυνση Γεωργίας Ημαθίας

 

kerasia1.jpgΟ νομός Ημαθίας έχει σήμερα το προνόμιο να διαθέτει μια σειρά ανταγωνιστικών πλεονεκτημάτων σε σχέση με την υπόλοιπη χώρα, αναφορικά με τις δυνατότητες για ανάπτυξη του κλάδου. Τα ανταγωνιστικά αυτά πλεονεκτήματα μπορούν να συνοψισθούν στα εξής: