Κύρια προϊόντα του νομού Ημαθίας

Νωπά αγροτικά προϊόντα
Κονσερβοποιΐα - Μεταποίηση φρούτων και λαχανικών
Κλωστοϋφαντουργία
Τουριστικό προϊόν της Ημαθίας