Υπηρεσίες υποδοχής

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ (1980, 1990, 1993) ΣΤΗΝ Κ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΟΝΑΔΩΝ ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΛΙΝΩΝ
ΜΕΤΑΒΟΛΗ % ΜΕΤΑΒΟΛΗ
1980 1990 1993 1980-90 1990-93 1980 1990 1993 1980-90 1990-93
N. Ημαθίας 13 13 12 0% 7% 560 731 761 35% 10%
ΣΥΝΟΛΟ Π.Κ.Μ 314 460 561 116% 21% 24.664 36.083 41.511 46% 15%
ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΑΣ 4.105 6.713 7.510 63% 11% 2.896.020 438.355 499.606 53% 13%
Πηγή: ΕΟΤ, Δ/νση Μακεδονίας-Θράκης, ΕΣΥΕ, Στατιστική Τουρισμού 1990

 

ΕΤΟΣ 1995 ΕΤΟΣ 1996 ΕΤΟΣ 1997
Ατομα Διανυκτερεύσεις Ατομα Διανυκτερεύσεις Ατομα Διανυκτερεύσεις
Συνολο Αλλοπδαπων 4220 10828 4154 9941 5027 1254
Ελληνες 41670 69321 41033 64282 44309 71260
Γενικό Συνολο 45890 80149 45187 74223 49336 83800
Κλίνες 233235 230643 231900
ΠΛηρότητα 34,36% 32,18% 36,13%
Πηγή: ΕΟΤ