Ο μακεδονικός τάφος της Κρίσεως

Ο μακεδονικός τάφος της Κρίσεως βρίσκεται στον Κοπανό.

Πρόκειται για έναν μνημειακό διθάλαμο τάφο με διόροφη πρόσοψη δωρικού και ιωνικού ρυθμού.

Στην πρόσοψη υπάρχουν τέσσερις ζωγραφικοί πίνακες, που απεικονίζουν σκηνή της Κρίσεως του νεκρού στον Κάτω Κόσμο.

Χρονολογείται στις αρχές του 3ου αιώνα π.Χ.

Είναι κλειστός στο κοινό διότι επιτελείται μεγάλη προσπάθεια αναστήλωσής του.

Yπουργείο Πολιτισμού

Ο μακεδονικός τάφος των Ανθεμίων

Ο τάφος των Ανθεμίων βρίσκεται επίσης στην περιοχή του Κοπανού.

Πρόκειται για έναν διθάλαμο καμαροσκεπή μακεδονικό τάφο με πρόσοψη ιωνικού ρυθμού.

Πήρε το όνομα αυτό διότι στην οροφή του προθάλαμου εικονίζονται ανθέμια και νερολούλουδα σε λευκά και ιώδη χρώματα πάνω σε γαλάζιο φόντο.

Χρονολογείται στον 3ο αιώνα π.Χ.

Το μνημείο είναι επισκέψιμο για το ευρύ κοινό.

Yπουργείο Πολιτισμού

Ο μακεδονικός τάφος του Λύσωνος Καλλικλέους

Ο μακεδονικός τάφος του Λύσωνος Καλλικλέους βρίσκεται στα Λευκάδια.

Είναι ένας μικρός διθάλαμος μακεδονικός τάφος, με απλή πρόσοψη και ζωγραφισμένο το εσωτερικό του μνημείου, που χρονολογείται γύρω στο 200 π.Χ.

Το μνημείο παραμένει κλειστό για το ευρύ κοινό, ενώ επιτρέπεται η είσοδος μόνο στους αρχαιολόγους και στους φοιτητές.

Yπουργείο Πολιτισμού