Χρήσιμες Πληροφορίες

Τηλέφωνα υπηρεσιών της Ν.Α. Ημαθίας
Ταχυδρομικοί κωδικοί των οικισμών της Ημαθίας
Τουριστικές πληροφορίες
Ξενοδοχεία του νομού