Εξυπηρέτηση Πολίτη - Τηλέφωνα υπηρεσιών
Γραφείο Ενημέρωσης Πολιτών 156
Γραφείο Νομάρχη 22310
Γραμματεία Νομάρχη 22310
Fax Νομάρχη 72294
Α βοηθός Νομάρχης 61506
Β βοηθός Νομάρχης 22231
Ειδικοί σύμβουλοι & συνεργάτες 72276
Γραφείο Τύπου 21592
Πρόεδρος Νομαρχιακού Συμβουλίου 24361
Γραφείο Νομαρχιακών Συμβούλων 20589
Γραμματεία Νομαρχιακών Συλλογικών Οργάνων 20589 Fax 20589
Γραμματεία Νομαρχιακής Επιτροπής 21495
Διεύθυνση Σχεδιασμού και Προγραμματισμού (Μητροπόλεως 44)
Διευθυντής 74320 Fax 26700
Τμήμα Τεκμηρίωσης Μελετών & Ερευνών 20839
Τμήμα Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων & Πρωτοβουλιών 20839
Τμήμα Προγραμμάτων Δημόσιων Επενδύσεων 74320
Τμήμα Οργάνωσης & Πληροφορικής 74320
Διεύθυνση Πολιτικών Δικαιωμάτων (Μητροπόλεως 44)
Διευθυντής 22350
Τμήμα Αστικής & Δημοτικής κατάστασης 27960
Διαβατήρια 29756
Τμήμα Αγροτικής Ασφάλειας 27382
Αγρονομείο 27382
Γραφείο Εκλογών 27960
Γραφείο ΠΣΕΑ 22976
Γραφείο Πολιτικής Προστασίας 22967 - 75010 - 75100
Γραφείο Ισότητας των δύο φύλλων 27960
Γραφείο Ενημέρωσης Πολιτών 156
Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών (Μητροπόλεως 44)
Διευθυντής 22350
Τμήμα Γραμματείας 28014 Fax 26308
Τμήμα Προσωπικού 22641
Τμήμα Διοικητικής Μέριμνας 156
Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών (Μητροπόλεως 44)
Διευθυντής 22726
Τμήμα Οικονομικό 26768
Τμήμα Ταμείου 22726
Τμήμα Περιουσίας 26768
Τμήμα Προμηθειών 26768
Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών (Λεωφόρος Στρατού 72)
Τηλεφωνικό Κέντρο 58700
Διευθυντής 58701
Τμήμα Τοπογραφήσεων 58702
Τμήμα Μελετών 58703
Τμήμα Κατασκευών 58704
Τμήμα Συντηρήσεων 58754
Τμήμα Μηχανολογικού Εξοπλισμού 58706
Τμήμα Πολεοδομίας 58707
Γραμματεία 58708
FAX 58710
Διεύθυνση Γεωργίας (Μητροπόλεως 44)
Διευθυντής 23879 - 27482 - Fax 27482
Τμήμα Προγραμματισμού 72889
Τμήμα Γεωργικών Εφαρμογών 67281 - 25339
Τμήμα Γεωργικής Ανάπτυξης (Α.Καμάρα 7) 28840
Τμήμα Γεωργικής Ανάπτυξης Μελίκης (Μελίκη) 81560
Κέντρο Γεωργικής Εκπαίδευσης (Μακροχώρι) 41202
Τμήμηα Παραγωγής 27346 - 28741
Τμήμα Φυτοπροστασίας, Ποιοτικού ελεγχ.&Πιστοποίησης 66296 - Fax 28916
Γραφείο Ποιοτικού Ελέγχου (Σ.Σταθμός) 72822
Τμήμα Παραμβάσεων & Εισοδηματικών Ενισχύσεων 24947 - Fax 28483
Τμήμα Πολιτικής Γής 22280 - 27416
Γραφείο Αλιείας (Α.Καμάρα 7) 73860
Τμήμα Ποιοτικού Ελέγχου & Διαχ.υδάτινου δυναμικού 74379
Διεύθυνση Κτηνιατρικής (Κόδρου 59)
Διευθυντής 20393 - Fax 71229
Τμήμα Υγείας των Ζώων 63219
Τμήμα Κτην.αντίληψης, Φαρμάκων & Εφαρμογών 23250
Τμήμα Κτηνιατρικής Δημόσιας Υγείας 63219
Αγροτικό Κτηνιατρείο Βέροιας 60072
Αγροτικό Κτηνιατρείο Μελίκης 81202
Διεύθυνση Δευτερογενούς & Τριτογενούς Τομέα (Μητροπόλεως 44)
Διευθυντής 26104 - Fax 24679
Τμήμα Βιομηχανικού & Ορυκτού Πλούτου 20600
Τμήμα Προστασίας Περιβάλλοντος 27477
Τμήμα Εμπορίου & Προστασίας Καταναλωτή 24679
Τμήμα Μεταφορών & Επικοινωνιών (Γράμμου 17) 26773 - 26234 - Fax 26773
Έκδοση Αδειών Οδήγησης 26787
Τμήμα Τεχνικού Ελέγχου Οχημάτων 42421 - Fax 42421
Γραφείο Τουρισμού 20839
Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης (Μητροπόλεως 14)
Διευθυντής 24231 - Fax 26406
Τμήμα Διοικητικών Θεμάτων 24588
Τμήμα Εκπαιδευτικών Θεμάτων 20206 - 25958
Σχολικός Σύμβουλος 1ης ΕΠ 62509
Σχολικός Σύμβουλος 4ης ΕΠ 62648
Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Μητροπόλεως 40)
Διευθυντής 71164
Τμήμα Διοικητικών Θεμάτων 29323 - 64110 - Fax 29323
Τμήμα Εκπαιδευτικών Θεμάτων Γενικής Κατεύθυνσης 63277
Τμήμα Εκπαιδευτικών Θεμάτων Τεχνικής Κατεύθυνσης 61259
Γραφείο Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης 24269 - 26877 - 66657 - Fax 66657
Γραφείο Φυσικής Αγωγής 63853
Γραφείο Σχολικών Συμβούλ. 61977
Διεύθυνση Πολιτισμού
Διευθυντής 21525
Τμήμα Πολιτιστικών Θεμάτων 21525
Τμήμα Αθλητισμού & Νεολαίας 21525 - Fax 71677
Τμήμα Λαϊκής Επιμόρφωσης 71677 - 29877
Κέντρο Λαϊκής Επιμόρφωσης (Βερόης 11) 25629
Διεύθυνση Υγείας & Κοινωνικής Πολιτικής (Μ.Αλεξάνδρου 35)
Διευθυντής 60972
Τμήμα Υγείας 22426 - 20880 - 73844 - 24479
Τμήμα Κοινωνικής Πολιτικής 22931-24479-24920 - Fax 22931-24920
Υπηρεσίες Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Νάουσας  (κωδικός 23320)
Αγρονομείο 22397
Τμήμα Γεωργικής Ανάπτυξης 22741 - 29481
Γραφείο Ποιοτικού Ελέγχου 41202
Γραφείο Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης (Προϊστάμενος) 28196 - Fax 28196
Γραφείο Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης (Γραμματεία) 29271
Γραφείο Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης (Σχολικός Σύμβουλος) 23164
Αγροτικό Κτηνιατρείο Νάουσας 22759
Τμήμα Πολεοδομίας 27365
Υπηρεσίες Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Αλεξάνδρειας (κωδικός 23330)
Αγρονομείο 23400
Τμήμα Γεωργικής Ανάπτυξης 23604 - 27645
Γραφείο Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης (Προϊστάμενος) 23441 - Fax 23441
Γραφείο Πρωτοβάθμαις Εκπαίδευσης (Γραμματεία) 25868
Γραφείο Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης (Σχολικός Σύμβουλος) 26673
Τμήμα Εκδοσης Αδειων Κυκλ.Γεωργ.Μηχ/των - ΤΟΕΒ 22166 - Fax 23323
Αγροτικό Ιατρείο Αλεξάνδρειας 23596
Αγροτικό Ιατρείο Πλατέος 63245
Τμήμα Πολεοδομίας 23254 - 26575